Home

Er is meer dan het verstand…

Het gebruik van het verstand, de ratio, het intellect – hoe je het ook wilt noemen – is de laatste paar eeuwen weer volledig in de mode.* Dit menselijk vermogen heeft ons een flinke wetenschappelijke vooruitgang gebracht. In onze samenleving wordt er daarom veel nadruk gelegd op het ontwikkelen van het verstand. Dat gaat echter ten koste van andere vermogens!

Want er is meer dan het verstand. Denk eens aan intuïtie, inspiratie en andere krachten van het ‘hart’. Het veelgebruikte verstand begrijpt deze krachten niet en ziet ze daarom als onbetrouwbaar. Zo blijven ze vaak onderontwikkeld.

Terwijl het verstand zelf ook niet zo betrouwbaar blijkt. Het lijkt soms een op hol geslagen dier dat maar blijft denken! Overal ziet het tegenstrijdigheden in: hypotheses, antitheses en dilemma’s. Een avond met vrienden kan daarmee uitdraaien op een oververhitte discussie in plaats van een gezellig etentje. Hoe mooi de ratio ook moge zijn, het kan ons leven soms erg verbitteren. Er wordt wel eens gezegd dat goed alles wat binnen zijn plek is, en fout dat wat buiten zijn plek is.

In deze cursus leer je over de werking van het verstand, over vermogens die het verstand overstijgen, de techniek om het verstand tot rust te brengen en hoe je met een “open geest” kennis leert te ontvangen.

*In de Westerse wereld waren de Grieken ook enthousiaste gebruikers van het verstand. Met het Christendom kwam de nadruk vooral te liggen op devotie, totdat de zogenoemde “Verlichting” aantrad. Toen kwam het verstand weer in de mode. Jammer genoeg is het voor de mensheid moeilijk in balans te leven. We vervallen van het ene extreme in het andere. Zowel de kennis van het hart als die van het hoofd heeft waarde zolang we het de juiste plaats weten te geven. Balans is de sleutel.